9021 Győr, Szent István út 7. +36 96 529480 jedlik@jedlik.eu OM azonosító: 203037/003

Közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. §
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
Beiskolázási tájékoztató 2022-2023 (új)
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, Jogszabály szerint

Étkezési díjak:
Gazdasági Működtető Központ
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét,
a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,
az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait,
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
Törvényességi ellenőrzés lezárása:
2014/2015. tanév
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon:

 • reggel 7 órától
 • a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, legkésőbb 20 óráig van nyitva.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt.


Éves munka terv 2021/2022. tanév

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
Tanév Résztvevő fő Eljárás alanya Eljárás típusa
2018/2019. tanév 6 tanár pedagógus minősítés pedagógus II. célfokozatra
2018/2019. tanév 3 tanár pedagógus minősítés mesterpedagógus célfokozatra
2019/2020. tanév 1 fő intézményvezető vezetői tanfelügyelet
2019/2020. tanév intézmény intézményi tanfelügyelet
2019/2020. tanév 12 tanár pedagógus minősítés pedagógus II. célfokozatra
2019/2020. tanév 2 tanár pedagógus minősítés pedagógus I. célfokozatra
2019/2020. tanév 3 tanár pedagógus minősítés mesterpedagógus célfokozatra
2020/2021. tanév 2 tanár oktató minősítés mesterpedagógus célfokozatra
2020/2021. tanév 11 tanár oktató minősítés pedagógus II. célfokozatra
2021/2022. tanév 1 tanár oktató minősítés mesterpedagógus célfokozatra
2021/2022. tanév 1 tanár oktató minősítés pedagógus II. célfokozatra
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
Hely Dokumentum Hatályos
Iskola Szakmai program 2021.11.09-től
Iskola Szervezési Működési Szabályzat 2020.09.01-től
Iskola Házirend 2021.11.09-től
Iskola GDPR - Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
Digitális munkarend során kezelt személyes adatok kezelése
2020.09.01-től
Iskola Járványügyi protokoll 2021.12.01-től
Kollégium Pedagógiai program 2019.09.01-től
Kollégium Szervezési Működési Szabályzat 2019.09.01-től
Kollégium Házirend 2019.09.01-től
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, Link
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, Link
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
NETFIT jelentés: 2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022 - folyamatban
Telephelyi jelentés 10. évfolyam: 2008 2009
2010 2011
2012 2013
2014 2015
2016 2017
2018 2019
2020 - nem készült 2021 - folyamatban
Telephelyi jelentés: Tanulási környezet 2016
2017
2018
2019
2020 - nem készült
2021 - folyamatban
Intézményi jelentés: Összefoglalás 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Telephelyi jelentés: Összefoglalás 2016
2017
2019
2020 - nem készült
2021 - folyamatban
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, 2018/2019
2019/2020
2020/2021
e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, 2019 májusi időszak érettségi átlagai
2019 májusi időszak anonimizált érettségi adatai
2020 májusi időszak anonimizált érettségi adatai
2021 májusi időszak anonimizált érettségi adatai
f) a tanórá
 • n kívüli egyéb foglalkozá
 • sok igénybevételének lehetőségét,
  1. Felzárkóztatás
  2. Lego szakkör
  3. Mikroszámítógépek szakkör
  4. Videó szakkör
  5. Történelem emelt szintű felkészítő
  6. 11. évfolyam fizika emelt szintű felkészítő
  7. 12. évfolyam fizika emelt szintű felkészítő
  8. 11. és 12. évfolyamon fizika fakultáció
  9. 09. évfolyam matematika szakkör
  10. 10. évfolyam matematika szakkör
  11. 11. évfolyam matematika szakkör
  12. 12. évfolyam matematika szakkör

  13. Diák sportkörök (kosárlabda, kézilabda, röplabda, futball, konditerem)

  14. Diák relaxációs foglalkozás
  15. Versíró szakkör
  g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

  Az iskolai házirend 4. A tanulói jogok gyakorlásának helyi szabályai pontja alapján:

  1. Iskolánk nem határozza meg az egész iskolára vonatkozóan a házi feladatok szabályait. Ezeket a szaktanár minden év elején a tanított osztállyal közösen állapítja meg az osztály képességeit, a tantárgy jellegét, és a kitűzött célokat figyelembe véve. Az osztályonkénti szabályok meghatározásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

   1. A házi feladat nem lehet fegyelmezési eszköz.
   2. A házi feladat meghatározásakor figyelembe kell venni a tanulók aktuális
   terhelhetőségét.

  2. Témazáró dolgozat naponta legfeljebb kettő íratható. A szaktanár a témazáró dolgozat íratásának szándékát a dolgozat előtt legalább három tanítási órával javaslat egy héttel korábban szóban jelzi az osztálynak. Fenti korlátozás nem vonatkozik az egy-két óra anyagát számon kérő írásbeli feleletekre. (röpdolgozat)

  3. A megírt témazáró dolgozatokat a szaktanárnak két héten belül ki kell javítani. Indokolt esetben (több párhuzamos osztályban egyszerre megíratott, vagy nagy terjedelmű dolgozatoknál) a határidő négy hét. A röpdolgozatok javítási határideje hét munkanap.

  h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, link
  i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 2018/2019
  2019/2020
  2020/2021
  2021/2022
  Készült 2021. szeptember 9.-i állapot alapján

   

  Jedlik Cimer

  Elérhetőség:

  9021 Győr, Szent István út 7.

  Tel.: +36 96 529480

  E-mail: jedlik@jedlik.eu

  OM azonosító: 203037/003

  Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.